محصولات

:: صنایع خودروسازی
:: صنایع الکتریکی
:: صنایع گازسوز
:: صنایع لوازم خانگی
:: صنایع هیدرولیک
:: دیگر محصولات
:: ٍEnglish
:: تماس با ما

 

کلیه قالبهای قطعات تولیدی، در واحد طراحی مهندسی شرکت سوان غرب طراحی و در واحد قالبسازی ساخته شده اند . این قطعات در صنایع خودرو سازی ، لوازم خانگی ، صنایع گاز سوز و...مورد مصرف قرار می گیرند

 

 

صنایع خودروساری

 

 

 

صنایع الکتریکی

 
 

صنایع گازسوز

 

 

صنایع لوازم خانگی

 
 

صنایع هیدرولیک

 

 

دیگر محصولات

 

 

 

 

  

 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact us | English