محصولات

:: صنایع خودروسازی
:: صنایع الکتریکی
:: صنایع گازسوز
:: صنایع لوازم خانگی
:: صنایع هیدرولیک
:: دیگر محصولات
:: ٍEnglish
:: تماس با ما

 

کلیه قالبهای قطعات تولیدی، در واحد طراحی مهندسی شرکت سوان غرب طراحی و در واحد قالبسازی ساخته شده اند . این قطعات در صنایع خودرو سازی ، لوازم خانگی ، صنایع گاز سوز و...مورد مصرف قرار می گیرند

 

SG-Automative part-01

 

 

 

SG-Automative part-02

 
 

SG-Automative part-03

 

 

SG-Automative part-04

 
 

SG-Automative part-05

 

 

SG-Automative part-06

 

 

SG-Automative part-07

 

 

SG-Automative part-08

 

 

SG-Automative part-09

 

 

SG-Automative part-10

 

 

SG-Automative part-11

 

 

SG-Automative part-12

 

 

SG-Automative part-13

 

 

SG-Automative part-14

 

 

SG-Automative part-15

 

 

SG-Automative part-16

 

 

SG-Automative part-17

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact us | English