دیگر واحدها

:: طراحی مهندسی
:: ریخته گری تحت فشار
:: قالبسازی
:: کنترل کیفیت
:: مونتاژ
:: English
:: تماس با ما

 

واحد طراحی مهندسی وظیفه تهیه مدل سه بعدی ( 3D ) از قطعه و سپس آنالیز پروسه تولید توسط نرم افزارهای CAE و بدست آوردن تنظیمات دستگاه دایکست و در مرحله بعدی تهیه نقشه های دو بعدی ، سه بعدی و نقشه های مونتاژ مربوط به قالب جهت استفاده واحد قالبسازی را به عهده دارد. با استفاده از این روش کلیه هزینه های مربوط به سعی وخطاجهت تولید قطعه سالم که در واحد های سنتی تولید قطعات دایکست به طور گسترده دیده می شود حذف شده و مشتری از تولید قطعه ای سالم و بدون ایراد چه از نظر خواص مکانیکی و چه از نظر ابعادی و شکل ظاهر اطمینان حاصل می نماید. چه بسا قالبهای بسیاری که تنها با تکیه بر تجربه ساخته شده و هم اکنون به آهن پاره ای در گوشه انبار تبدیل گشته است. هم اکنون در کلیه جهان مدل نمودن پروسه تولید به عنوان جزء لاینفک طراحی به حساب آمده و حذف این مرحله از مراحل طراحی ریسکی بزرگ و منسوخ می باشد.
همچنین متخصصان ما با استفاده از نرم افزارهای توانمند CAD قادر به مدل کردن حرکات مکانیکی قالب ، مشاهده تداخلها و تعیین تلرانسهای صحیح برای نقشه های اجرایی می باشند.

 

 

 
 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact us | English