دیگر واحدها

:: طراحی مهندسی
:: ریخته گری تحت فشار
:: قالبسازی
:: کنترل کیفیت
:: مونتاژ
:: English
:: تماس با ما

در این واحد پس از ماشینکاری قطعات در واحد ماشینکاری ، قطعات جهت مونتاژ به این واحد ارسال می گردند . وظیفه این واحد مونتاژ قطعات مختلف تشکیل دهنده مجموعه ها ، بسته بندی و ارسال آن به واحد انبار می باشد . صرفه جویی در زمان و هزینه های کارگری ، سربار و تولید، بیشترین مزیت این واحد جهت مشتریان ما می باشد. مشتریان مجموعه های کامل وآماده مونتاژ را در بسته بندی دریافت نموده و بدینوسیله دغدغه تهیه قطعات منفصله، انبارداری و مونتاژ را نخواهد داشت .

 

 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact us | English