صنایع خودرو سازی :
 شرکت ایران خودرو دیزل (اپکو)

لوازم خانگی :
سپهر الکتریک
جنرال
آبسال
گرمای جنوب
RTC

صنایع کشاورزی :
 تراکتورسازی کردستان

 

           
   
   
 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact Us | English