آدرس کارخانه :
 کرمانشاه –کیلومتر9جاده سنندج-شهر صنعتی کرمانشاه-خیابان بانک –شرکت سوان غرب
تلفن : 34270481-083
تلفکس :34280754-083

دفتر مرکزی :
  تلفن : 44030975-021
تلفکس : 4430976-021

پست الکترونیک: info@sevancast.com - sales@sevancast.com

 

           
   
   
 
Copyright © 2009 By arinart Design Studio, All Rights Reserved.
Contact Us | English